top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

yí gè nǚ zǐ zài shī rén de shī zhōng , yǒng yuǎn bù huì lǎo qù , dàn shī rén tā zì jǐ què lǎo qù le。

一个女子在诗人的诗中,永远不会老去,但诗人他自己却老去了。

沈从文《湘行散记》

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page