top of page

​句子详情

​难度-8

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

zài rén shēng de hé liú lǐ yǒu yí gè dù kǒu , jí shǐ nǐ yǐ shǐ lí tā hěn jiǔ hěn yuǎn , nǐ réng rán huì suí shí xiǎng huí dào zhè ge dù kǒu kào àn , qù liú lián tàn wàng tā de fēng guāng hé qì wèi , zhè ge dù kǒu , jiù jiào zuò qīng chūn 。

在人生的河流里有一个渡口,即使你已驶离它很久很远,你仍然会随时想回到这个渡口靠岸,去留连探望它的风光和气味,这个渡口,就叫做青春。

易智言 / 杨雅喆《蓝色大门》

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page