top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

zài wǔ qǔ hé huān xiào shēng zhōng , wǒ sī suǒ rén shēng 。 zài chén sī hé dú chǔ zhōng , wǒ xiǎng shòu rén shēng 。

在舞曲和欢笑声中,我思索人生。在沉思和独处中,我享受人生。

周国平《论独处》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page