top of page

​句子详情

​难度-7

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

rén yǔ rén zhī jiān de máo dùn dà bù fen lái yuán dōu shì yīn wéi gāo gū le zì jǐ zài duì fāng xīn zhōng de dì wèi , bǐ rú bǎ mò shēng rén dāng shú rén , shú rén dāng péng you , péng yǒu dāng qīn rén , liàn rén dāng ài rén , bǎ ài rén bù dāng rén 。

人与人之间的矛盾大部分来源都是因为高估了自己在对方心中的地位,比如把陌生人当熟人,熟人当朋友,朋友当亲人,恋人当爱人,把爱人不当人。

茅盾

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page