top of page

​句子详情

​难度-3

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

yí gè rén yào pá qǐ lái hěn nán , yào diē xià qu què hěn róng yì。

一个人要爬起来很难,要跌下去却很容易。

古龙

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page