top of page

​句子详情

​难度-4

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

yǎn lèi shì wú sè de , dàn shì tā fēn míng yòu yǒu zhe zuì fēng fù de shēng mìng de sè cǎi。

眼泪是无色的,但是它分明又有着最丰富的生命的色彩。

董卿《朗读者》

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page