top of page

​句子详情

​难度-7

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

fēng wǎng nǎ gè fāng xiàng chuī , cǎo jiù yào wǎng nǎ gè fāng xiàng dǎo 。 nián qīng de shí hòu , wǒ yě céng jīng yǐ wéi zì jǐ shì fēng 。 kě shì zuì hòu biàn tǐ lín shāng , wǒ cái zhī dào wǒ men yuán lái dōu zhǐ shì cǎo。

风往哪个方向吹,草就要往哪个方向倒。年轻的时候,我也曾经以为自己是风。可是最后遍体鳞伤,我才知道我们原来都只是草。

《艋舺》 ​

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page