top of page

​句子详情

​难度-9

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

xī wàng nǐ yù jiàn yú huǒ wǎn zhōu 、 yù jiàn wǎn xiá qíng kōng ,
yù jiàn shān yě zhàn fàng 、 yù jiàn cuǐ càn xīng hé ,
líng chén de sǎ shuǐ chē 、 bàng wǎn de hóng fēng yè ,
zuì kě ài de rén er 、 zuì měi de tài yáng yǔ。

希望你
遇见渔火晚舟、遇见晚霞晴空,
遇见山野绽放、遇见璀璨星河,
凌晨的洒水车、傍晚的红枫叶,
最可爱的人儿、最美的太阳雨。

佚名

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page