top of page

​句子详情

​难度-6

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

shēng mìng běn méi yǒu yì yì , nǐ néng gěi tā shén me yì yì , tā jiù yǒu shén me yì yì 。 yǔ qí zhōng rì míng xiǎng rén shēng yǒu hé yì yì , bù rú shì yòng cǐ shēng zuò diǎn yǒu yì yì de shì。

生命本没有意义,你能给它什么意义,他就有什么意义。与其终日冥想人生有何意义,不如试用此生做点有意义的事。

胡适《人生有何意义》

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page