top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

jīng guò le zhè me duō huī xīn sàng qì de rì zi má què hái zài fēi , wǒ hái zài bān nòng jiù shū méi guī hái yǒu lěi

经过了这么多灰心丧气的日子
麻雀还在飞,我还在搬弄旧书
玫瑰还有蕾

余秀华《赞美诗》

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page