top of page

​句子详情

​难度-6

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

dào qiū jì , nǐ de shǒu biàn fēn wài dì cāng bái ér xì , rú zuì hòu yì duǒ lián , zòng yǒu qiān zhǐ , zài yě wò bú zhù shàng yī gè xià tiān。

到秋季,你的手便分外地苍白而细,如最后一朵莲,纵有千指,再也握不住上一个夏天。

余光中

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page