top of page

​句子详情

​难度-7

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

nà shí hòu wǒ men yǒu mèng , guān yú wén xué , guān yú ài qíng , guān yú chuān yuè shì jiè de lǚ xíng 。 rú jīn wǒ men shēn yè yǐn jiǔ , bēi zi pèng dào yì qǐ , dōu shì mèng pò suì de shēng yīn。

那时候我们有梦,关于文学,关于爱情,关于穿越世界的旅行。
如今我们深夜饮酒,杯子碰到一起,都是梦破碎的声音。

北岛《波兰来客》

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page