top of page

​句子详情

​难度-7

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

zài liù yuè huái huā de wēi fēng lǐ xīn mù guò le , nǐ de bìn fà liú tǎng zháo liáng huá de yōu fēn 。 yuán yuán de lǜ yīn zuò wǒ men de tiān táng , nǐ de měi mù lǐ yǒu míng xīng de wēi xiào。

在六月槐花的微风里新沐过了,你的鬓发流淌着凉滑的幽芬。圆圆的绿阴做我们的天堂,你的美目里有明星的微笑。

何其芳

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page