top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

wǒ yòng shǒu qù chù mō nǐ de yǎn jīng 。 tài lěng le 。 tǎng ruò nǐ de yǎn jīng zhè yàng lěng , yǒu gè rén de xīn huì jié chéng bīng。

我用手去触摸你的眼睛。太冷了。倘若你的眼睛这样冷,有个人的心会结成冰。

沈从文

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page