top of page

​句子详情

​难度-7

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

rú jīn jì rán lái dào le zhè ge nián suì , jiù bú bì chán rào zài guò qù de mèng jìng zhōng , wǒ zhǐ xī wàng wèi lái de zì jǐ xiǎng qǐ cǐ shí cǐ kè , bù bì wéi guò qù gǎn kuì , nèi xīn wán zhěng ér chōng yíng。

如今既然来到了这个年岁,就不必缠绕在过去的梦境中,我只希望未来的自己想起此时此刻,不必为过去感喟,内心完整而充盈。

王源

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page