top of page

​句子详情

​难度-4

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

zhè shì shàng zhǐ yǒu yì zhǒng chéng gōng , jiù shì àn zhào zì jǐ xǐ huan de fāng shì , qù dù guò yì shēng 。

这世上只有一种成功,就是按照自己喜欢的方式,去度过一生。

《明朝那些事儿》

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page