top of page

​句子详情

​难度-6

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

jiāng shēng huó jiáo dé yǒu zī yǒu wèi , bǎ rì zi guò dé huó sè shēng xiāng , wǎng wǎng kào de bù zhǐ shì zuǐ bā , hái yào yǒu yì kē jìn tòu rén jiān yān huǒ de xīn。

将生活嚼得有滋有味,把日子过得活色生香,往往靠的不只是嘴巴,还要有一颗浸透人间烟火的心。

陈大咖

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page