top of page

​句子详情

​难度-9

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

yì zhí xī wàng zì jǐ de shēng mìng shì yì běn shū 。 jiù zhè yàng wú shēng wú xī de , háo wú zhēng zhào de fān dào le zhè yì zhāng 。 wèi lái de rì zi shì yí rán hái shì jiū chán , shì cán quē yì huò yuán mǎn 。 cóng zhè yì zhāng de dì yí gè zì kāi shǐ , hǎo hǎo dú xià qù 。

一直希望自己的生命是一本书。就这样无声无息地,毫无征兆地翻到了这一章。未来的日子是怡然还是纠缠,是残缺抑或圆满。从这一章的第一个字开始,好好读下去。

撒贝宁

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page