top of page

​句子详情

​难度-7

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

dāng nǐ néng fēi de shí hou jiù bú yào fàng qì fēi ; dāng nǐ néng mèng de shí hou jiù bú yào fàng qì mèng ; dāng nǐ néng ài de shí hou jiù bú yào fàng qì ài。

当你能飞的时候就不要放弃飞;当你能梦的时候就不要放弃梦;当你能爱的时候就不要放弃爱。

海子

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page