top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

rú guǒ é tóu zhōng jiāng kè shàng zhòu wén , nǐ zhǐ néng zuò dào , bú ràng zhòu wén kè zài nǐ xīn shàng。

如果额头终将刻上皱纹,你只能做到,不让皱纹刻在你心上。

《中国合伙人》

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page