top of page

​句子详情

​难度-3

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

mèng xiǎng bú huì táo pǎo , huì táo pǎo de yǒng yuǎn dōu shì zì jǐ。

梦想不会逃跑,会逃跑的永远都是自己。

佚名

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page