top of page

​句子详情

​难度-6

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

zuò wéi yí gè rén , yào shi bù jīng lì guò rén shì shàng de bēi huān lí hé , bù gēn shēng huó dǎ guò jiāo shǒu zhàng , jiù bù kě néng dǒng de rén shēng de yì yì。

作为一个人,要是不经历过人世上的悲欢离合,不跟生活打过交手仗,就不可能懂得人生的意义。

杨朔

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page