top of page

​句子详情

​难度-4

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

wǒ bù xiāng xìn shǒu zhǎng de wén lù , dàn wǒ xiāng xìn shǒu zhǎng jiā shang shǒu zhǐ de lì liàng。

我不相信手掌的纹路,但我相信手掌加上手指的力量。

毕淑敏

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page