top of page

​句子详情

​难度-6

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

wǒ cái yì duàn xīng hé yǐ zèng nǐ , hǎo jiào nǐ bù xùn sè zhè rén jiān cuò luò xīng huǒ。

我裁一缎星河以赠你,好教你不逊色这人间错落星火。

佚名

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page