top of page

​句子详情

​难度-6

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

wǒ dú chǔ shí zuì qīng sōng , yīn wéi wǒ bù jué de zì jǐ fá wèi , jí shǐ fá wèi , yě zì jǐ chéng shòu , bù lěi jí tā rén , wú xū gǎn dào bù ān 。

我独处时最轻松, 因为我不觉得自己乏味, 即使乏味,也自己承受, 不累及他人,无需感到不安。

周国平《风中的纸屑》

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page