top of page

​句子详情

​难度-9

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

mǎn zài yì chuán míng yuè , píng pū qiān lǐ qiū jiāng 。

满载一船明月,
平铺千里秋江。

张孝祥《西江月·黄陵庙》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page