top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

shì jiān xǔ duō rén xū yào de qí shí bú shì shí yòng de zhōng gào , ér qià qià shì chōng mǎn nuǎn yì de fù hè。

世间许多人需要的其实不是实用的忠告,而恰恰是充满暖意的附和。

村上春树

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page