top of page

​句子详情

​难度-7

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

shēng huó zhōng yǒu hěn duō hǎo de xuǎn zé , dàn nǐ bú bì zuò chū nà xiē kàn qǐ lái zuì hǎo de xuǎn zé 。 xuǎn zé ràng nǐ kāi xīn de shì qing , nà me tā biàn huì chéng wéi nǐ zuì hǎo de xuǎn zé。

生活中有很多好的选择,但你不必做出那些看起来最好的选择。选择让你开心的事情,那么它便会成为你最好的选择。

匿名

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page