top of page

​句子详情

​难度-6

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

qí shí yú lè shì gēn kōng xū bǎng zài yì qǐ de , xiàng gōng zuò yí yàng yě shì shí jiān de tián chōng wù , bù kě néng dài lái zhēn zhèng de qīng xián。

其实娱乐是跟空虚绑在一起的,像工作一样也是时间的填充物,不可能带来真正的清闲。

北岛《午夜之门》

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page