top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

tā men shuō , dāng huán jìng zuì hūn àn shí , huǒ yàn rán shāo de guāng máng cái zuì duó mù。

他们说,当环境最昏暗时,火焰燃烧的光芒才最夺目。

《哈尔的移动城堡》

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page