top of page

​句子详情

​难度-4

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

nǐ zhī dào ma tīng yì gè rén shuō huà , bú yào tīng tā shuō le shén me , ér shì yào tīng tā méi shuō shén me.

你知道吗 听一个人说话,不要听他说了什么,而是要听他没说什么.

《中国合伙人》

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page