top of page

​句子详情

​难度-8

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

wǒ men nà nián de mèng xiǎng
cuǐ càn de jiù xiàng zuì xīn xiān de yáng guāng
wǒ men nà nián de mèng xiǎng
lián yǎn lèi dōu huì shǎn shǎn fā guāng

我们那年的梦想
璀璨的就像最新鲜的阳光
我们那年的梦想
连眼泪都会闪闪发光

赵菱

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page