top of page

​句子详情

​难度-9

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

měi gè rén zhēn zhèng qiáng dà qǐ lái dōu yào dù guò yí duàn méi rén bāng máng , méi rén zhī chí de rì zi 。 suǒ yǒu shì qíng dōu shì zì jǐ yí gè rén chēng , suǒ yǒu qíng xù dōu shì zhǐ yǒu zì jǐ zhī dào 。 dàn zhǐ yào yǎo yá chēng guò qù , yí qiè dōu bù yí yàng le。

每个人真正强大起来都要度过一段没人帮忙,没人支持的日子。所有事情都是自己一个人撑,所有情绪都是只有自己知道。但只要咬牙撑过去,一切都不一样了。

佚名

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page