top of page

​句子详情

​难度-3

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

nǐ zài dú shū shàng huā de rèn hé shí jiān , dōu huì zài mǒu yī shí kè gěi nǐ huí bào。

你在读书上花的任何时间,都会在某一时刻给你回报。

董卿

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page