top of page

​句子详情

​难度-4

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

rén lèi yì shēng de gōng zuò , jīng qiǎo hái shì cū liè , dōu yóu tā měi gè xí guàn suǒ yǎng chéng。

人类一生的工作,精巧还是粗劣,都由他每个习惯所养成。

佚名

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page