top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

zhè shì shàng zhēn huà běn jiù bù duō , yí wèi nǚ zǐ de liǎn hóng shèng guò yì dà duàn duì bái。

这世上真话本就不多,一位女子的脸红胜过一大段对白。

老舍《骆驼祥子》

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page