top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

rén yí dìng yào shòu guò shāng cái huì chén mò zhuān zhù , wú lùn shì xīn líng huò ròu tǐ shàng de chuāng shāng , duì chéng zhǎng dōu yǒu yì chù。

人一定要受过伤才会沉默专注,无论是心灵或肉体上的创伤,对成长都有益处。

亦舒《花解语》

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page