top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

wǒ bú shì tiān shēng de wáng zhě , dàn wǒ gǔ zi lǐ liú tǎng zhe bù ràng wǒ dī tóu de xuè yè。

我不是天生的王者,但我骨子里流淌着不让我低头的血液。

《海贼王》

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page