top of page

​句子详情

​难度-6

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

yí gè rén zǒu zài gū dú de lù shang , jí shǐ yǔ quán shì jiè bèi dào ér chí , yě wú fǎ gǎi biàn wǒ de fāng xiàng , wǒ de xīn xiàng wǎng nǎ lǐ , wǒ biàn qù nà lǐ 。

一个人走在孤独的路上,即使与全世界背道而驰,也无法改变我的方向,我的心向往哪里,我便去那里。

网易云热评

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page