top of page

​句子详情

​难度-3

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

rén zhòng yào de bú shì nián líng , ér shì jīng lì 。 yǒu de rén huó dào yì bǎi suì yě méi jīng lì guò shén me shì。

人重要的不是年龄,而是经历。有的人活到一百岁也没经历过什么事。

石黑一雄《远山淡影》

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page