top of page

​句子详情

​难度-6

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

suǒ wèi fù mǔ , jiù shì nà bú duàn duì zhe bèi yǐng jì xīn xǐ yòu bēi shāng ; xiǎng zhuī huí yōng bào yòu bù gǎn shēng zhāng de rén。

所谓父母,就是那不断对着背影既欣喜又悲伤;想追回拥抱又不敢声张的人。

龙应台《亲爱的安德烈》

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page