top of page

​句子详情

​难度-6

翻译-1

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

yǒu xiē lù kàn qǐ lái hěn jìn zǒu qù què hěn yuǎn de , quē shǎo nài xīn yǒng yuǎn zǒu bù dào tóu。

有些路看起来很近走去却很远的,缺少耐心永远走不到头。

沈从文

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page